Psikodrama Nedir?

Psikodrama Nedir?

Psikodrama kişilik, kişiler arası ilişki, çatışma ve duygu sorunlarının özel dramatik yöntemlerle keşfedildiği bir grup yöntemidir. Moreno, psikodramayı insan ruhunu dramatik eylemle keşfetme ya da gerçeğin dramatizasyonla yeniden keşfedilmesi olarak

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

Çocuklar kendilerini en iyi oyun yaparken ve resim çizerken ifade ederler. Oyun ve oyuncaklar aracılığıyla çocukların ihtiyaç ve duygularını ifade etmelerine yoğunlaşan özel sürece oyun terapisi denir. Oyun terapistleri, çocuklar için

Mindfulness Nedir?

Mindfulness Nedir?

    Son yıllarda strese ve duygusal güçlüklere karşı bilişsel kırılganlığı azaltmaya yönelik bir yaklaşım olarak farkındalığa büyük ilgi gösterildi. “Bilinçli farkındalık”, özünde yargısızlığı barındırdığı gibi aynı oranda yargısızlığın getirdiği kabulü de

Obsesif- Kompülsif Bozukluk (OKB) Nedir?

Obsesif- Kompülsif Bozukluk (OKB) Nedir?

OKB, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalıktır.Obsesyon Kişinin zihnine girmesine engel olamadığı, zihninden uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtülerdir. Literatürde

Depresyon Nedir?

Depresyon Nedir?

Bir beyin hastalığı olarak Majör Depresyon, beynin işlevlerinde bozulma ve kimyasal düzensizliklerin yansıması olarak duygu, düşünce, davranış ve bedensel işlevlerde bozulmanın ortaya çıktığı belirtiler kümesidir. Her bireyde tüm belirtiler bir